Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành vi sinh

5/5 - (1 bình chọn)

Ngành Vi sinh học vốn có nhiều thuật ngữ chuyên môn khó trong tiếng Anh nói chung và các thứ tiếng khác nói riêng. Việc học các từ vựng chuyên ngành sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chuyên ngành đó mà không gặp trở ngại về từ vựng. Hãy cùng Elight đi điểm qua list từ vựng chuyên ngành vi sinh trong tiếng Anh nhé!

>> Tìm hiểu thêm về khóa học tiếng Anh cho doanh nghiệp: ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Dưới đây là bảng từ vựng ngành vi sinh trong tiếng Anh:

 1. absorb / (v) hấp thụ
 2. absorption / (n) sự hấp thụ
 3. accommodate = làm cho phù hợp
 4. advance = tiến triển
 5. alga (algae) = tảo
 6. ancestor = tổ tiên, ông tổ
 7. ancestry = tổ tiên
 8. animal-like = giống động vật
 9. archaeobacteria = vi khuẩn cổ
 10. arrangement = sự sắp xếp
 11. available = có thể nhận được
 12. binomial = hai tên
 13. botanist = nhà thực vật học
 14. carbon = cacbon
 15. carnivores = sinh vật ăn thịt
 16. class = lớp
 17. classification = phân loại
 18. colony = khuẩn
 19. combination = sự tổ hợp
 20. common = chung
 21. concept = quan điểm
 22. constancy = tính bền vững, tính ổn định
 23. contribution = sự đóng góp
 24. cytoplasm = tế bào chất
 25. decade = thập kỷ
 26. degree = độ, mức độ
 27. descendant = con cháu
 28. description = mô tả
 29. dilemma = thế lưỡng nan
 30. dioxide = điôxít
 31. discover = phát hiện
 32. dissolve = hòa tan
 33. distinctive = khác biệt
 34. diverge = phân ly, phân kỳ
 35. division = ngành, sự phân chia
 36. enclosed = bao quanh
 37. establish = thiết lập
 38. eukaryotes = sinh vật có nhân thật
 39. eukaryotic = thuộc sinh vật có nhân thật
 40. evidence = bằng chứng, chứng cứ
 41. evolution = sự tiến hóa
 42. evolve = tiến hóa, đi lên
 43. expand = mở rộng
 44. expose = phơi, phơi nhiễm, tiếp xúc
 45. extensive = rộng rãi
 46. family = họ
 47. feature = tính chất, đặc điểm
 48. genus (genera) = giống, chi
 49. genus name = tên giống, tên chi
 50. grazer = động vật ăn cỏ
 51. hereditary = tính di truyền
 52. identification = sự nhận dạng, xác định đặc điểm
 53. imply = ngụ ý, nói, bao hàm
 54. impractical = không thực tế
 55. in terms of = về phương diện
 56. inaccurate = không chính xác, không đúng
 57. information = thông tin
 58. ingest = nuốt thức ăn
 59. ingestion = sự nuốt thức ăn
 60. internal = bên trong, nội tại
 61. investigation = điều tra, nghiên cứu
 62. kingdom = giới
 63. Latin = tiếng Latinh
 64. material = nguyên liệu, vật chất
 65. member = thành viên
 66. membrane = màng
 67. microscope = kính hiển vi
 68. misleading = làm sai hướng, đánh lạc hướng
 69. modify = cải biên, thay đổi
 70. mold = nấm mốc
 71. molecular = phân tử
 72. molecule = phân tử
 73. Monera = giới Monera
 74. morphology = hình thái học
 75. nomenclatura = phép định tên
 76. nuclear = nhân, nguyên tử
 77. nucleus = nhân
 78. nutrition = dinh dưỡng
 79. obtain = nhận được
 80. omnivores = sinh vật ăn tạp
 81. order = bộ
 82. pathway = con đường trao đổi chất
 83. pattern = mẫu, mô hình
 84. photosynthesis = quang hợp
 85. phylum,-a = ngành
 86. physician = nhà vật lý học
 87. pigment = sắc tố
 88. plain = rõ ràng, rõ rệt, bình thường
 89. plantlike = giống thực vật
 90. portion = phần, tỷ lệ
 91. possess = có, sở hữu
 92. primitive = nguyên thủy
 93. prokaryotes = sinh vật nhân nguyên thủy
 94. prokaryotic = thuộc sinh vật nhân nguyên thủy
 95. property = đặc điểm
 96. propose = đề nghị
 97. Protista = Protista
 98. pure = thuần khiết
 99. relatedness = sự có quan hệ họ hàng
 100. requirement = yêu cầu
 101. research = nghiên cứu
 102. ribonucleic = axit nucleic
 103. ribonucleotide = ribonucleotit
 104. ribosomal = thuộc riboxom
 105. ribosome = riboxom
 106. sequence = trật tự, thứ tự
 107. share = chia sẻ, có chung/
 108. similarity = tương đồng
 109. slime = nhày
 110. solve = giải quyết
 111. specific = thuộc loài
 112. strain = chủng, nòi
 113. substance = chất
 114. sugar = đường
 115. support = hỗ trợ, ủng hộ
 116. survival = sống sót
 117. taxonomy = hệ thống học
 118. technique = kỹ thuật
 119. undissolved = không tan
 120. unit = đơn vị
 121. uptake = sự thu nhận
 122. validity = giá trị, hiệu lực

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

>> Tìm hiểu thêm: GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Những thuật ngữ bên trên có thể rất phức tạp, nhưng việc bạn học chung và luyện tập đi lại sẽ giúp bạn nhớ chúng và không quên chúng bạn nhé! Elight chúc bạn học tập và làm việc thật tốt nha!

 

từ vựng chuyên ngành vi sinh