Danh mục

Ngữ pháp tiếng Anh

Nhiều người nói rằng dân bản ngữ có đặt nặng ngữ pháp đâu, họ nói rất thoải mái và không hề chú ý đến việc chia động từ. Nhưng họ đâu biết rằng ấy là vì người bản ngữ đã quá quen rồi, nên khi dùng tiếng Anh người ta có thể bỏ qua các quy tắc ngữ pháp mà vẫn khiến người khác hiểu được mình nói gì. Chứ không phải vì họ không biết ngữ pháp nên không thèm tuân theo nguyên tắc ngữ pháp.

Ngữ pháp tiếng Anh thường bị coi nhẹ trong văn nói, tuy nhiên lại rất quan trọng trong các văn bản viết. Để học ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả, bạn có thể tham khảo phương pháp học tiếng Anh đặc biệt của Elight nhé!