Các tình huống sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Rate this post

Tiếp tục là một bài viết giúp bạn phân biệt các thì trong tiếng Anh. Trong bài viết hôm nay, elight sẽ giúp các bạn phân biệt thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Nhưng trước hết, cùng nhắc lại những kiến thức liên quan đến hai thì này nhé.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Nhắc lại thì hiện tại đơn

Cấu trúc câu với động từ to be

 • Khẳng định: S + am/is/are + O
 • Phủ định: S + am/is/are not + O
 • Yes/no Questions: Am/is/are + S + O?

Cấu trúc câu với động từ thường

 • Khẳng định: S + V(s/es) + O
 • Phủ định: S + do/does not +V + O
 • Yes/no Questions: Do/Does + S +V +O?
 • W-H Questions: W-H + do/does + S + V + O?

 

2 – Nhắc lại thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc câu với động từ tobe

 • Khẳng định: S + am/is/are + Ving + O
 • Phủ định: S + am/is/are not + Ving + O
 • Yes/No Questions: Am/is/are + S + Ving + O?
 • W-H Questions: W-H + am/is/are + S + Ving +  O?

 

Lưu ý: Chúng ta không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ

 • Động từ chỉ cảm xúc: like, love, hate, prefer, need, want)
 • Động từ biểu đạt suy nghĩ: agree, believe, forget, know, mean, remember, think, understand)
 • Động từ chỉ giác quan: smell, hear, see, taste
 • Một số động từ khác: be, belong, contain, cost, own.

Ex:

I like guitar

He agrees with me

The food smell delicious

That dress doesn’t belong to me

3 – Thì hiện tại đơn hay thì hiện tại tiếp diễn

 

Hiện tại đơn Hiện tại tiếp diễn
Được dùng để nói về những việc chúng ta làm thường xuyên, sử dụng những từ chỉ thời gian như: usually, often, everyday, once a month…)

Ex: My boyfriend plays football once a week.

I usually get up at half past 6 every day.

Được dùng để nói về những việc đang xảy ra tại thời điểm chúng ta đang nói chuyện

Ex: I am listening to music

She’s talking with her friend at the moment

Dùng để nói về những tình huống lâu dài không có từ chỉ thời gian

Ex: I live in Ho Chi Minh City

John works for an international company

Dùng để nói về những tình huống tạm thời với các từ chỉ thời gian như: today, this week, at the moment…)

Ex: He is studying history at the moment.

I am going to my friend’s birthday party.

Các bạn hãy cùng làm phần bài tâp bên theo link bên dưới để xem mình đã nắm được kiến thức chưa nhé! Kết quả ra sao cũng hãy cho elight biết nha!

ĐỌC THÊM: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn (có đáp án)

 

Bài tập thì Hiện tại tiếp diễnbài tập về các thì hiện tại đơnCấu trúc thì hiện tại đơnngữ phápngữ pháp tiếng Anhthì hiện tại đơnthì hiện tại tiếp diễntổng hợp ngữ pháp