Phân biệt từ đồng nghĩa: Student và Pupil
Thursday, 20 Jan 2022
Ngữ pháp tiếng Anh Từ vựng tiếng Anh

Phân biệt từ đồng nghĩa: Student và Pupil

Advertisement
Rate this post

Trong tiếng Anh chúng ta thường sử dụng hai từ Student và Pupil để ám chỉ về học sinh. * Bạn đã bao giờ thắc mắc sự khác biệt giữa Student và Pupil chưa? Trong bài viết này Elight sẽ giúp bạn phân biệt hai từ Student và Pupil nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Student  /ˈstjuː.dənt/

1.1 – Định nghĩa

 

Trong tiếng Anh từ student mang nghĩa là một người đang học tại một trường cao đẳng hoặc đại học (a person who is learning at a college or university), học sinh, sinh viên

 

Ví dụ:

 

Teachers use a variety of materials to inspire their students.

 

Giáo viên sử dụng nhiều tài liệu khác nhau để truyền cảm hứng cho học sinh của họ.

 

Students are not allowed to bring mobile phones in to the test.

 

Học sinh không được phép mang điện thoại di động vào làm bài thi.

 

there are only 15 students in each class.

 

ở đây chỉ có 15 học sinh trong mỗi lớp.

 

1.2 – Cụm từ cố định với student

 

  • a law/medical/chemistry etc student

 

một sinh viên luật / y tế / hóa học, v.v.

 

  • a university/college/school student

 

một sinh viên đại học / cao đẳng / trường học

  • a high school/elementary school student American English

một học sinh trung học / tiểu học tiếng Anh Mỹ

 

  • a first-year/second-year 

 

năm thứ nhất / năm thứ hai

  • an undergraduate student 

một người đang học bằng cấp đầu tiên

  • a postgraduate student 

một sinh viên sau đại học

ĐỌC THÊM: Tổng hợp các cặp từ đồng nghĩa phổ biến nhất trong tiếng Anh

2 – Pupil /ˈpjuː.pəl/

2.1 – Định nghĩa

Từ pupil thường được sử dụng trong tiếng Anh Anh, và nó có nghĩa là ai đó đang được dạy dỗ, đặc biệt là một đứa trẻ (someone who is being taught, especially a child)

 

Ví dụ:

 

About 20 pupils study music here.

 

Khoảng 20 học sinh học nhạc ở đây.

 

There is a very relaxed atmosphere between staff and pupils at the school.

 

Có một bầu không khí rất thoải mái giữa nhân viên và học sinh tại trường.

 

Her school report described her as a very promising pupil.

 

Báo cáo học tập của cô ấy mô tả cô ấy là một học sinh rất có triển vọng.

 

Many teachers express concern that even their more able pupils do not fulfil their potential in the subject.

 

Nhiều giáo viên bày tỏ lo lắng rằng ngay cả những học sinh có năng lực hơn của họ cũng không phát huy hết tiềm năng của mình trong môn học.

 

The specialist teacher may find that some visually handicapped pupils require direct support teaching sessions.

 

Giáo viên chuyên môn có thể nhận thấy rằng một số học sinh khuyết tật về thị giác cần có các buổi dạy hỗ trợ trực tiếp.

 

3 – Sự khác biệt giữa Student và Pupil

 

Trên thực tế Chúng ta thấy không có nhiều sự khác biệt giữa hai từ Student và Pupil. Nhưng từ Pupil thường chỉ những học sinh là những trẻ em, những học sinh nhỏ tuổi. Ngoài ra,  Pupil đã không còn được phổ biến, mà thay vào đó người ta thường dùng student.

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Như vậy, qua bài viết này bạn đã phần nào hiểu được cách sử dụng 2 từ Student và Pupil và cách phân biệt giữa chúng. Elight chúc các bạn học tập và làm việc thật tốt !

Advertisement