Những cách thay thế To be Honest trong tiếng Anh mà bạn nên biết
Friday, 5 Jul 2024
Từ vựng tiếng Anh

Những cách thay thế To be Honest trong tiếng Anh mà bạn nên biết

Advertisement
5/5 - (1 bình chọn)

Trong tiếng Anh có hàng chục cách khác nhau để thay thế To be Honest bạn đã biết chưa? Việc thay đổi từ ngữ tránh lặp đi lặp lại thì thức câu từ của bạn trở nên bớt nhàm chán hơn! Trong bài viết này hãy cùng Elight tìm hiểu về những cách thay thế To be Honest trong tiếng Anh là bạn nên biết nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Những cách thay thế

 

 • Actually …
 • Allow me to speak my mind …
 • As a matter of fact …
 • As it happens…
 • Frankly …
 • Honestly/ frankly speaking…
 • Honestly…
 • I’m going to lay it on the line …
 • I’m just going to come right out and say it …
 • I’m only telling you this because I care about you …
 • If I can speak my mind …
 • If I shoot from the hip …
 • If I’m perfectly honest …
 • If I’m being honest…
 • If truth be told …
 • In actual fact …
 • In all fairness …
 • In all honesty …
 • In all sincerity…
 • In fact …
 • Let me set the record straight …
 • Let’s be fair …
 • Let’s be/make it clear
 • Let’s put the whole truth out there
 • Let’s set the record straight
 • The truth of the matter is…
 • To be fair…
 • To be frank …
 • To put it frankly/bluntly…
 • To tell the truth …
 • Truth to be told…
 • Truthfully…
 • With all due respect …
 • TBH

ĐỌC THÊM: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành may mặc thông dụng nhất

2 – Một số ví dụ minh họa

 • Actually, we’ve already met.

Thật ra thì chúng tôi đã gặp nhau rồi.

 • As a matter of fact, I don’t trust him.

Thật ra thì tôi không tin anh ấy.

 • I met her only yesterday, as it happens.

Mãi đến hôm qua tôi mới tình cờ gặp cô ta.

 • In all sincerity, we congratulated her.

Chúng tôi chúc mừng cô với tất cả lòng nhiệt thành.

 • In all fairness, the Soviet Union’s military prowess and its remarkable space program gave some plausibility to the hypothesis of a quick catch up.

Nói một cách công bằng nhất, sức mạnh quân sự của và chương trình nghiên cứu vũ trụ của Liên Xô làm cho giả thiết Liên Xô sẽ bắt kịp nhanh chóng có vẻ hợp lý.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Như vậy, bên trên là những cách thay thế To be Honest trong tiếng Anh mà Elight muốn chia sẻ đến với các bạn . Các bạn hãy áp dụng chúng để giúp cho câu nói của mình trở nên bớt nhàm chán nhé!

Advertisement