English grammar in use - Sách tổng hợp cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh
Wednesday, 22 Mar 2023
Sách tiếng Anh

English grammar in use

Advertisement
Rate this post

Tác giả: Raymond Murphy

Đây là cuốn sách tổng hợp tất cả các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cần có để người học có thể nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. 

Nhận nhiều cuốn sách bổ ích, thú vị khác tại tiếng anh elight.

Ngoài lí thuyết đầy đủ về tất cả các điểm ngữ pháp, quyển sách còn gồm có các bài luyện tập hữu ích. English Grammar In Use thực sự là một cuốn sách lí tưởng cho những người muốn nâng cao về mặt ngữ pháp.

Cuốn sách tổng hợp tất cả các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cần có
Cuốn sách tổng hợp tất cả các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cần có
  • Cuốn sách bao gồm 145 đề mục ngữ pháp thông dụng, trình bày rõ ràng, dễ hiểu trên mỗi trang bên trái là một điểm ngữ pháp được giải thích và trên mỗi trang bên phải có những bài tập để kiểm tra khả năng hiểu bài.
  • Phần sau cuốn sách gồm nhiều bài tập luyện tập tổng hợp tất cả các điểm ngữ pháp trước đó.
  • Bảng kê nội dung và bảng tra cứu đề mục chi tiết bảo đảm rằng dễ sử dụng, có thể tìm thấy dễ dàng trong bài học mà bạn cần.
  • Cuối cuốn sách là phần giải đáp bao gồm những câu trả lời cho tất cả các bài tập.

Link download: http://www.mediafire.com/view/uhbm0pihha29i0s/English_Grammar_in_Use_Intermediate.pdf

Advertisement