Các nước trên thế giới được gọi như thế nào trong tiếng Anh
Thursday, 18 Jul 2024
Từ vựng tiếng Anh

Các nước trên thế giới được gọi như thế nào trong tiếng Anh

Advertisement
Rate this post

Mỗi một đất nước sẽ có một ngôn ngữ khác nhau bởi vậy tên các quốc gia cũng sẽ khác nhau phụ thuộc vào ngôn ngữ mà họ sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn yêu thích địa lý và tiếng Anh thì bạn cũng sẽ muốn biết cách gọi tên các nước trên thế giới trong tiếng Anh đúng không? Đặc biệt với việc học từ vựng theo chủ đề tên quốc gia này bạn cũng sẽ trau dồi thêm cho mình vốn kiến thức, khả năng phát âm đấy nhé. Vậy bạn còn chờ gì mà không cùng Elight đi tìm hiểu về tên các nước tiếng Anh trong bài viết dưới đây.

ĐỌC THÊM Học phát âm chuẩn IPA từ A đến Z dành cho người mới học

Tên các nước trong tiếng Anh

 

1 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Đông Âu

STT Tên tiếng Anh Phiên âm Tên tiếng Việt
1 Belarus /ˌbɛləˈrʊs/ Belarus
2 Bulgaria  /bʌlˈgɛəriə/ Bun-ga-ri
3 Czech Republic Cộng hòa Séc
4 Hungary /ˈhʌŋgəri/ Hung-ga-ri
5 Poland /ˈpəʊlənd / Ba Lan
6 Romania /rəʊˈmeɪniə/ Romania
7 Russia /ˈrʌʃə/ Nga
8 Slovakia /sləʊˈvækiə/ Slovakia
9 Ukraine /juːˈkreɪn/ U-crai-na

 


Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao


 

2 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Nam Âu

 

10 Albania /ælˈbeɪniə/ An-ba-ni
11 Croatia /krəʊˈeɪʃə/ Croatia
12 Cyprus /ˈsaɪprəs/ Síp
13 Greece /griːs/ Hy lạp
14 Italy /ˈɪtəli/ Ý
15 Portugal /ˈpɔːʧəgəl/ Bồ Đào Nha
16 Serbia /ˈsɜːrbiə Sê-bi-a
17 Slovenia /sləʊˈviːniə/ Slovenia
18 Spain /speɪn/ Tây Ban Nha

 

3 – Tên các nước bằng Tiếng Anh khu vực Tây Âu

 

19 Austria /ˈɒstriə/ Áo
20 Belgium /ˈbɛldʒəm/ Bỉ
21 France /ˈfrɑːns Pháp
22 Germany /ˈʤɜːməni / Đức
23 Netherlands /ˈnɛðərləndz/ Hà Lan
24 Switzerland /ˈswɪtsələnd / Thụy Sĩ

 

4 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Bắc Âu

 

25 Denmark /ˈdɛnmɑːk/ Đan Mạch
26 England /ˈɪŋglənd/ Anh
27 Estonia /ɛˈstəʊniə/ E-xtô-bi-a
28 Finland ˈ/fɪnlənd/ Phần Lan 
29 Iceland /ˈaɪslənd/ Ai-xơ-len
30 Ireland /ˈaɪərlənd/ Ai-len
31 Latvia /ˈlætviə/ Lát-vi-a
32 Lithuania /ˌlɪθjuˈeɪniə/ Lithuania
33 Northern Ireland Bắc Ireland
34 Norway /ˈnɔːrweɪ/ Na Uy
35 Scotland /ˈskɒtlənd/ Scotland
36 Sweden /ˈswɪdən/ Thụy Điển
37 United Kingdom Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
38 Wales /ˈweɪlz/ Wales

 

5 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Bắc Mỹ

 

39 Canada /ˈkænədə/ Canada
40 Mexico /ˈmɛksɪkəʊ/ – Mexico
41 United States Hoa Kỳ

 

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

 

6 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Trung Mỹ và Ca-ri-bê

 

42 Cuba /ˈkjuːbə/ Cu Ba
43 Guatemala /ˌgwɑːtəˈmɑːlə/ Goa-tê-ma-la
44 Jamaica /dʒəˈmeɪkə Jamaica

ĐỌC THÊM Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mất gốc

7 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Nam Mỹ

 

45 Argentina /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/ Ác-hen-ti-na
46 Bolivia /bəˈlɪviə/ Bô-li-vi-a
47 Brazil /brəˈzɪl/ Braxin
48 Chile /ˈtʃɪli/ Chi-nê
49 Colombia /kəˈlɒmbiə/ Cô-lôm-bi-a
50 Ecuador /kəˈlɒmbiə/ Ê-cu-a-đo
51 Paraguay /ˈpærəgwaɪ/ Pa-ra-goat
52 Peru /pəˈruː/ Pê-ru
53 Uruguay ˈ/jʊərəgwaɪ/ U-ru-goat
54 Venezuela /ˌvɛnɪˈzweɪlə/ Vê-nê-du-ê-la

ĐỌC THÊM Bài tổng hợp chuyên mục: tất tần tật về ngữ pháp trong tiếng Anh

8 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Tây Á

 

55 Georgia ˈ/dʒɔːrdʒə/ Georgia
56 Iran /   /ɪˈrɑːn/ Iran
57 Iraq /ɪˈrɑːk/ I-rắc
58 Israel I-xra-len
59 Jordan Jordan
60 Kuwait /kʊˈweɪt/ Cô-oét
61 Lebanon /ˈlɛbənən/ Lebanon
62 Palestinian Territories Lãnh thổ Palestine
63 Qatar /kæˈtɑː/ Qatar
64 Saudi Arabia Ả-rập Saudi
65 Syria /ˈsɪriə/ Sê-ri-a
66 Turkey /ˈtɜːki/ Thổ Nhĩ Kỳ
67 Yemen /ˈjɛmən/ Y-ê-men

ĐỌC THÊM Thư viện TOEIC lộ trình học từ 0 đến 990 TOEIC cho người mới bắt đầu

9 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Nam và Trung Á

 

68 Afghanistan /æfˈgænɪˌstɑːn/ Afghanistan
69 Bangladesh /ˌbæŋgləˈdɛʃ/ Bangladesh
70 India /ˈɪndɪə/ Ấn Độ
71 Kazakhstan /ˌkɑːzɑːkˈstɑːn/ Kazakhstan
72 Nepal Nepal
73 Pakistan /ˌpɑːkɪˈstɑːn/ Pakistan
74 Sri Lanka /sriːˈlæŋkə/ Sri Lanka

 

10 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Đông Á

 

75 China /ˈʧaɪnə/ Trung Quốc
76 Japan /ʤəˈpæn/ Nhật Bản
77 Mongolia /mɒŋˈgəʊliə/ Mông Cổ
78 North Korea Triều Tiên
79 South Korea /kəˈrɪə/ Hàn Quốc
80 Taiwan Đài Loan

 

11 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Đông Nam Á

 

81 Cambodia /kæmˈbəʊdiə/ Cam-pu-chia
82 Indonesia /ˌɪndəʊˈniːziə/ Indonesia
83 Laos /ˈlaʊs Lào
84 Malaysia /məˈleɪziə/ Ma-lai-xi-a
85 Myanmar /ˈmjænmɑːr/ Myanmar
86 Philippines /ˈfɪlɪpiːnz/ Phi-líp-pin
87 Singapore /sɪŋgəˈpɔː/ Singapore
88 Thailand /ˈtaɪlænd/ Thái Lan
89 Vietnam /ˌvjɛtˈnɑːm / Việt Nam

 

12 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Châu Úc Và Thái Bình Dương

 

90 Australia /ɒˈstreɪliːə / Úc
91 Fiji /ˈfiːdʒiː/ Fiji
92 New Zealand /ˌnjuːˈziːlənd/ Niu-Di-lân

 

13 – Tên các nước bằng Tiếng Anh khu vực Bắc và Tây Phi

 

93 Algeria /ælˈdʒɪəriə/ An-giê-ri
94 Egypt /ˈiːdʒɪpt/ Ai Cập
95 Ghana /ˈgɑːnə/ Ga-na
96 Ivory Coast Bờ Biển Ngà
97 Libya /ˈlɪbiə/ Libya
98 Morocco Morocco
99 Nigeria /naɪˈdʒɪəriə/ Nigeria
100 Tunisia /tjuːˈnɪziə/ Tunisia

 

14 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Đông Phi

 

101 Ethiopia /ˌiːθiˈəʊpiə/ Ethiopia
102 Kenya /ˈkɛnjə/, Kenya
103 Somalia /səʊˈmɑːliə/ Somalia
104 Sudan /suːˈdɑːn/ Sudan
105 Tanzania /ˌtænzəˈnɪə/ Tanzania
106 Uganda /juːˈgændə/ Uganda

 

15 – Tên các nước bằng tiếng Anh khu vực Nam và Trung Phi

 

107 Angola /æŋˈgəʊlə/ Angola
108 Botswana /bɒtˈswɑːnə/ Botswana
109 Democratic Republic of the Congo Cộng hòa Dân chủ Congo
110 Madagascar /ˌmædəˈɡæskə/ Madagascar
111 Mozambique /ˌməʊzəmˈbiːk/ Mozambique
112 Namibia /nɑːˈmɪbɪə/ Namibia
113 South Africa Nam Phi
114 Zambia /ˈzæmbiə/ Zambia
115 Zimbabwe /zɪmˈbɑːbweɪ/ Zimbabwe

 

Trên kia Elight đã liệt kê giúp các bạn những từ vựng các nước bằng tiếng Anh. Elight hy vọng với bài viết trên, các bạn đã có thêm những hiểu biết cũng như trau dồi thêm vốn từ vựng hữu ích và cần thiết cho mình. 

ĐỌC THÊM Tổng hợp chuyên mục: từ vựng tiếng Anh theo hơn 50 chủ đề phổ biến trong đời sống

 

Advertisement