Cách nhấn trọng âm vào từ có 2 âm tiết

4/5 - (128 bình chọn)

Những âm tiết được phát âm có trọng âm và không có trọng âm trong tiếng Anh khác biệt nhau nhiều hơn so với các ngôn ngữ khác. Trọng âm cũng chính là một trong những yếu tố làm nên ngữ điệu trong lời nói. Hãy cùng xem cách nhấn trọng âm từ có 2 âm tiết để nói tiếng Anh hay hơn nhé!

Âm tiết (syllable) là 1 đơn vị cấu tạo nên từ, mỗi âm tiết chứa đựng 1 nguyên âm (vowel sound). Một từ chứa 1 nguyên âm hoặc nhiều hơn thế. Dưới đây là một số quy tắc đánh trọng âm cho từ có 2 âm tiết:

1 – Quy tắc chung nhấn trọng âm vào từ có 2 âm tiết

– Hầu hết danh từtính từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

E.g. paper /ˈpeɪpə(r)/ (giấy) moody /ˈmuːdi/ (tâm trạng thất thường)

– Phần lớn động từgiới từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g. include /ɪnˈkluːd/ (bao gồm) along /əˈlɒŋ/ (dọc theo)

– Một số trường hợp đặc biệt trong nhấn trọng âm từ có 2 âm tiết:

Những từ có tận cùng bằng các hậu tố như -ee, -ese hoặc -oon… trọng âm thường rơi vào chính âm tiết đấy.

E.g.

Balloon /bəˈluːn/ (bóng bay)

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ (người Trung Quốc)

Trọng âm của một từ chính là chìa khóa diệu kỳ để hiểu và giao tiếp thành công tiếng Anh.

2 – Đổi trọng âm, đổi nghĩa của từ

Trong tiếng Anh, việc thay đổi trọng âm của từ có 2 âm tiết đôi khi sẽ ảnh hưởng đến nghĩa của từ đó. Dưới đây là 2 trường hợp thường gặp.

a – Trường hợp 1: Khi trọng âm của từ có 2 âm tiết thay đổi, nghĩa chung của chúng được giữ nguyên, nhưng khi trọng âm chuyển từ âm tiết thứ nhất sang âm tiết thứ hai, loại từ chuyển từ danh từ sang động từ

E.g. record /ˈrekɔːd/ (n) (bản báo cáo) record /rɪˈkɔːd/ (v) (báo cáo, ghi chép lại)

b – Trường hợp 2: Khi trọng âm của từ có 2 âm tiết thay đổi, nghĩa chung của chúng được giữ nguyên, nhưng khi trọng âm chuyển từ âm tiết thứ nhất sang âm tiết thứ hai, loại từ chuyển từ tính từ sang động từ

E.g. perfect /ˈpɜːfɪkt/ (adj) (hoàn hảo)     perfect /pəˈfekt/ (v) (làm cho hoàn hảo, hoàn thiện)

Đọc thêm các bài viết hướng dẫn về phát âm tại: elight.edu.vn/phat-am

Sách tiếng Anh Cơ Bản của Elight – giúp bạn luyện tập cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh. Truy cập elightbook.com để học thử sách và cập nhật các chương trình ưu đãi nhé.

Đến đây thì bạn đã nắm được các cách và lưu ý để nhấn trọng âm từ có 2 âm tiết trong tiếng Anh rồi. Không ngại thử thách này nữa nhé!

ngữ pháp tiếng Anhtrọng âm từ có 2 âm tiết