Cách nhấn trọng âm vào từ có 2 âm tiết

Những âm tiết được phát âm có trọng âm và không có trọng âm trong tiếng Anh khác biệt nhau…