4 quy tắc học ngôn ngữ từ diễn giả của TED Talk – Lýdia Machová

TED Talks là những bài diễn thuyết mang tính truyền cảm hứng được ghi lại tại các sự kiện của…