3 SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG KHI HỌC TIẾNG ANH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC

Hay quên từ vựng, ngữ pháp dễ nhầm lẫn, giao tiếp tự ti, hay bị “cứng họng”… là những căn…