53 cụm từ đi với “make” thông dụng nhất trong tiếng Anh

  Make được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “làm”, “chế tạo” …  và được sử dụng rất nhiều…