Tổng hợp các collocations đi với TAKE phổ biến trong tiếng Anh

Các bạn có phải đang tìm kiếm các collocations đi với TAKE trong tiếng Anh? Tiếp nối chuỗi series học…