Những mẫu câu hỏi trực tiếp và gián tiếp thông dụng trong tiếng Anh

Rate this post

 

Như đã chia sẻ trong bài viết trước, việc sử dụng câu hỏi trực tiếp hay gián tiếp còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sự việc. Cùng elight điểm qua một số mẫu câu trực tiếp và gián tiếp thông dụng, dựa vào đó, tùy tình huống mà bạn có thể sử dụng đúng câu hỏi.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Câu hỏi trực tiếp Câu hỏi gián tiếp
What flavor is this drink? Can you tell me what flavor this drink is
Why isn’t Huong here yet? Do you know why Huong isn’t here yet?
Has the film started yet? Could you tell me whenthẻ the film has started yet?
What’s the price of this car? Could you tell me what the price of this car is
What time does the train leave? Can you tell me what time the train leaves?
How much does Anh earn? Do you know how much Anh earns?
What is the capital of Vietnam? Do you know what the capital of Vietnam is?
Where did I put my key? Have you any idea where I put my keys
What does “ambitious” mean? Have you any idea what “ambitious” means?
Does this customer have credit card facilities? Can you tell me whether this customer has credit card
Where is the train station? Could you tell me where the train station is?
What is your name? Can I ask you what your name is?
What should I write here? Would you mind telling me what I should write here?
How did you get here? Could you tell me how you got here?
Whose boat is this? Do you know whose b

oat this is?

ĐỌC THÊM: Cách sử dụng câu hỏi gián tiếp trong tiếng Anh

Đó là một số mẫu câu hỏi trực tiếp và gián tiếp thông dụng trong cuộc sống, bạn đã học được chưa? Cùng elight chia sẻ những điều bổ ích đến cho những bạn học yêu thích tiếng Anh nhé.

câu hỏi gián tiếpcâu hỏi trong tiếng Anhcâu hỏi trực tiếpgiao tiếp tiếng Anhkỹ năng giao tiếp