Cách nhấn trọng âm vào từ có 2 âm tiết

3.9/5 - (75 bình chọn)

Trọng âm của một từ chính là chìa khóa diệu kỳ để hiểu và giao tiếp thành công tiếng Anh. Người bản ngữ sử dụng trọng âm rất tự nhiên, trong khi đó người học rất lúng túng, khó khăn khi giao tiếp một phần do chưa biết cách sử dụng trọng âm đúng cách. Chuỗi bài giảng về Phát âm sau sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách phát âm 40% từ trong tiếng Anh – đó chính là những từ 2 âm tiết.

Giới thiệu về cách nhấn trọng âm chuẩn khi nói tiếng Anh

1. Quy tắc chung nhấn trọng âm của từ có hai âm tiết.

 • Nếu từ đó là danh từ hoặc tính từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: better, sister, circle, person, early, happy, service.
 • Ngoại lệ: Âm thứ hai có chứa nguyên âm đôi và dài sẽ nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 3.

Ví dụ: design, balloon, estate, mistake, alone, asleep, today, tonight.

 • Nếu từ đó là Động từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: invest, collect, connect.
 • Ngoại lệ: Âm thứ hai là nguyên âm ngắn và kết thúc bởi 1 phụ âm ( hoặc không có phụ âm) có dạng er, en, ish, age ở cuối thường nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: enter, open, manage, happen, answer, listen, finish, study, offer, damage.

(*) Một số ghi chú:

 • Các từ hai âm tiết tận cùng bằng ever thì nhấn vào chính ever.

Ví dụ: forever, however, whenever, whatever, whoever b.

 • Từ kết thúc bằng các đuôi how, what, where, sẽ nhấn trọng âm ở âm đầu tiên.

Ví dụ: anywhere, somehow c.

 • Âm tiết cuối chứa /ow/ sẽ nhấn trọng âm ở âm thứ nhất.

Ví dụ: borrow/ ‘bɒr.əʊ, follow/’fɒlou, narrow/’nær.əʊ (allow là ngoại lệ vì chữ “a” đứng đầu thường không được nhấn trọng âm).

Trọng âm của một từ chính là chìa khóa diệu kỳ để hiểu và giao tiếp thành công tiếng Anh.

 2. Quy tắc nhấn trọng âm dành cho từ có hai cách phát âm khác nhau.

a.  Từ có hai âm tiết

Nhấn trọng âm đôi khi phức tạp hơn các từ có hậu tố, nhiều hơn 2 âm tiết, vì chỉ với một từ nhưng lại có hai cách phát âm khác nhau, phụ thuộc vào loại từ. Tùy theo ngữ cảnh, tình huống, hay vị trí từ trong câu, nhấn trọng âm của từ sẽ được nhấn ở vị trí khác nhau. Ví dụ: +) present (n)/ ‘prezənt: món quà, hiện tại. +) present (v)/ pri’zent: giới thiệu, tặng. I will present (v) you a present (n)

b. Danh sách từ có hai cách nhấn trọng âm

Danh sách từ có hai cách nhấn trọng âm: record, conflict, project, permit, suspect, progress, object, contest, increase, accent, produce, refund, upset, transfer.

(*) Một số ghi chú:

 • Từ có hai âm tiết bắt đầu bằng “a” thường nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai. Ví dụ: about, again, alone, achieve, alive, asleep, abuse, afraid.
 • Các đại từ phản thân luôn nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng Ví dụ: myself, himself, themselves, yourself.
 • Từ hai âm tiết có chữ cái kết thúc là “y” và trọng âm được nhấn ở âm tiết thứ hai, chữ “y” sẽ được phát âm thành /ai/. Ví dụ: reply/rə’plai, apply, imply, rely, ally, supply, comply, deny, defy.
 • Từ bắt đầu bằng every sẽ nhấn trọng âm vào chính every. Ví dụ: every/ ‘evri, everyday, body, thing, where.