Các tính từ đi với About trong tiếng Anh mà bạn nên biết (1)

Rate this post

Tiếng Anh có nhiều cụm tính từ kèm theo giới từ cũng được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp. Tuy nhiên, việc nắm vững các cụm giới từ không hề đơn giản vì mỗi tính từ có một giới từ khác nhau để chuyển tải một ý nghĩa khác nhau. Hãy cùng Elight tìm hiểu về các tính từ đi với about nhé!

 

1 – Angry about: Giận dữ về

  • I’m really angry about our losses on the stock market!

 

 • I don’t understand what he’s angry about.

 

 • People in our town are very angry about (at)  the new parking charges
 • The passengers grew angry about the delay.
 • Are you angry about your island, Roy?

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

 

2 – Annoyed about: Bực mình về

  • I was a little annoyed about the whole thing.

 

 • Farmers are getting annoyed about this lack of real action. 

 

3 – Anxious about: Lo lắng về

  • The drought has made farmers anxious about the harvest.

 

 • I am very anxious about him.

 

 • She was most anxious about the bones.
 • However, some of us become very anxious about these situations.

 

 

4 – Careful about: Cẩn thận về

  • He’s in a really foul temper so be careful about what you say to him.

 

 • Be careful about submitting your email address.

 

 • Be careful about giving out personal information.
 • Be sure to wear your gloves, and be careful about snakes.
 • Just be careful about taking a stranger’s advice.

 

 

5 – Careless about: Bất cẩn về

  • He could be very careless about his future.

 

 • You’re careful about everyone else, but careless about your own safety.

 

 • The media, they think, have become unaccountable, over powerful and careless about accuracy.

ĐỌC THÊM: Các tính từ đi với About trong tiếng Anh mà bạn nên biết (2)

 

 

6 – Certain about: Chắc chắn về

  • He was quite certain about his attacker’s identity.

 

 • You’re certain about the bottom three?

 

 • We are certain about the results of this test, though.
 • Emos have a certain “emotional” aura about them.

 

 

7 – Concerned about: Quan tâm về

  • I’m a bit concerned about your health.

 

 • You’re concerned about it too?

 

 • Others are concerned about the environment.

 

 

8 – Crazy about: Phát điên về

 

 • He was crazy about her.

 

 • Denton is crazy about you.
 • He’s not very crazy about natural-borns.

 

 

9 – Curious about: Tò mò về

  • They were very curious about the people who lived upstairs.

 

 • Curious about where to buy stretch jeans?

 

 • Curious about where you might hear graduation songs?

 

 

10 – Depressed about: Chán nản về

 • She felt very depressed about the future.

11 – Enthusiastic about: Nhiệt tình về

  • You don’t sound very enthusiastic about the idea.

 

 • Jonathan was enthusiastic enough about his chores.

 

12 – Excited about: Vui mừng về

  • He’s excited about his birthday party next Friday.

 

 • You seem excited about it.

 

 • Are you guys excited about shopping on Saturday?
 • He’d been so excited about his phone.

 

 

13 – Furious about: Giận dữ về

 • The boss was furious about the past quarter’s losses.

14 – Guilty about: Có tội về

  • I felt guilty about not visiting my parents more often.

 

 • She felt more guilty about thinking badly about Evelyn.

 

15 – Happy about: Hạnh phúc về

 • If there’s anything you’re not happy about, come and ask.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Bạn hãy cố gắng học và vận dụng 15 tính từ đi với about trên để giúp cho văn nói hay văn viết của bạn trở nên hay hơn nhé! Hãy nhớ xem tiếp phần 2 của bài viết này bạn nhé!

tình từ đi với about