Karen là gì mà dạo này người ta hay nhắc đến nhiều thế?

Karen đọc là /ˈkærən/ là một “thuật ngữ” tiếng Anh xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây,…