IRL là gì? IRL meaning? Me IRL là gì?

IRL là gì? IRL là viết tắt của “In Real Life” – có nghĩa là “ở ngoài đời thực”. Đây…