IKR là gì? Ý nghĩa, cách dùng của IKR trong giao tiếp đời thường

IKR là gì? Ý nghĩa của IKR IKR là viết tắt của “I know, right?” Có nghĩa là “Tôi biết mà,…