Insight là gì?

Insight là gì?

Insight có phiên âm quốc tế là /ˈinsait/, có thể tạm dịch sang tiếng Việt với ý nghĩa là sự thấu hiểu hay cái nhìn sâu sắc. Hiện nay, tại Việt Nam chúng ta hay được nghe nói đến insight như một thuật ngữ trong ngành marketing.