Tên các châu lục và đại dương trong tiếng Anh bạn đã biết chưa?

Rate this post

 

Trên thế giới có 6 châu lục và 5 đại dương, bạn đã biết tên gọi của chúng trong tiếng Anh là gì chưa? Trong bài viết này hãy cùng Elight tìm hiểu về tên các châu lục và đại dương trong tiếng Anh nhé!

1 – Tên gọi của 6 châu lục bằng tiếng Anh

 • Asia   /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á
 • Africa  /ˈæf.rɪ.kə/: Châu Phi
 • Antarctica  /ænˈtɑːrk.tɪk/: Châu Nam Cực
 • Australia  /ɑːˈstreɪl.jə/: Châu Đại Dương
 • Europe  /ˈjʊr.əp/: Châu Âu
 • Americas /əˈmerɪkəz/ Châu Mỹ

2 – Tên gọi 5 đại đương bằng tiếng Anh

 • Arctic Ocean /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/: Bắc Băng Dương
 • Atlantic Ocean /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Đại Tây Dương
 • Indian Ocean /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/: Ấn Độ Dương
 • Pacific Ocean /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Thái Bình Dương
 • Southern Ocean /ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/: Nam Băng Dương

ĐỌC THÊM: Từ vựng tiếng Anh về chủ đề máy tính mà bạn nên biết

3 – Các câu ví dụ minh họa

 • Asia is the world’s largest continent

Châu á là châu lớn nhất thế giới

 • Africa is the world’s second largest continent

Châu Phi là châu lớn thứ nhì trên thế giới

 • Snow crabs are caught as far north as the Arctic Ocean.

Cua trắng được đánh bắt ở tận phía bắc biển Bắc Băng Dương.

 • In 1995 the tiny Pacific Ocean country of Kiribati moved the International Date Line.

Trong năm 1995 một nước nhỏ ở Thái Bình Dương là Kiribati đã di chuyển đường ranh giới múi giờ Quốc tế.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Bạn đã biết một trong số những từ vựng về châu lục và đại dương trong tiếng Anh chưa? Hãy luyện tập nó để nhớ từ vựng được lâu hơn bạn nhé! Elight chúc bạn học thật tốt!

 

châu lục và đại dương