TỔNG HỢP CÁC CÁCH “XIN LỖI” LỊCH THIỆP NHẤT TRONG TIẾNG ANH!

“Xin lỗi” trong tiếng Anh thì chắc hẳn người học nào cũng biết các cách đơn giản như: “Sorry”, “I’m…