10 từ khác nhau thay thế cho Đi BỘ – Different words for WALKING

  Bạn đi như thế nào khi bị ngã? Ngày nắng đẹp bạn đi dạo xung quanh thì diễn tả…