Từ vựng tiếng Anh chủ đề ẩm thực: Các loại gia vị

Ẩm thực là cách tuyệt vời để khám phá văn hóa và ‘đi vào trái tim’ của mỗi người. Bắt…