Truyện ngắn tiếng Anh và bài học về trách nhiệm

Truyện ngắn tiếng Anh dưới đây có thể nói là 1 truyện điển hình, xoay quanh 4 nhân vật là…