Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y khoa, Y tế và Sức Khoẻ

Trong bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về từ vựng chuyên ngành Marketing trong tiếng Anh, hôm nay…