Tag

Test TOEIC Online

Test TOEIC Online sẽ giúp bạn tự kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh của bản thân trước khi tham gia kỳ thi chứng chỉ TOEIC. Làm bài thi thử TOEIC sẽ giúp bạn tự tin hơn, có nhiều sự chuẩn bị tốt hơn trước khi bạn thực hiện bài thi của bạn trong phòng thi TOEIC.

Đề thi thử TOEIC của Elight sẽ bao gồm đầy đủ như các đề thi TOEIC kèm với đáp án ở cuối mỗi bài thi thử.

Cấu trúc đề thi thử TOEIC

Cấu trúc đề thi thử TOEIC cũng có 2 phần thi là “nghe” và “đọc” giống với đề thi TOEIC tại các kỳ thi TOEIC do IIG Việt Nam tổ chức. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết tại Cấu trúc đề thi TOEIC 2019

Phần thi thử TOEIC thứ nhất: Nghe – Hiểu

Trong phần thi thử “nghe” của Elight chia sẻ, phần này bao gồm 100 câu hỏi. Các bạn sẽ được nghe 1 đoạn âm thanh bao gồm một loạt các câu, câu hỏi, đoạn hội thoại ngắn và cuộc hội thoại ngắn được ghi bằng tiếng Anh. sau đó các bạn phải trả lời các câu hỏi dựa trên các phân đoạn nghe.

  • Phần 1: Hình ảnh có 6 câu hỏi hỏi (từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 6)
  • Phần 2: Hỏi và trả lời bao gồm 25 câu hỏi (từ câu hỏi 7 đến câu hỏi 31)
  • Phần 3: Cuộc hội thoại ngắn bao gồm 39 câu hỏi (từ câu hỏi 32 đến câu hỏi 70)
  • Phần 4: Bài nói chuyện ngắn bao gồm 30 câu hỏi từ câu hỏi 71 đến câu hỏi 100)

Phần thi thử TOEIC thứ hai: Đọc – Hiểu

Phần thi thử “đọc” bao gồm 100 câu hỏi được trình bày dưới dạng văn bản trong phần thi. Phần thi bạn sẽ được đọc nhiều tài liệu và trả lời các câu hỏi dựa trên mỗi mục nội dung.

  • Phần 5: Hoàn thành câu bao gồm 30 câu hỏi (từ câu hỏi 101 đến câu hỏi 130)
  • Phần 6: Hoàn thành đoạn văn bao gồm 16 câu hỏi (từ câu hỏi 131 đến câu hỏi 146)
  • Phần 7: Đọc hiểu bao gồm 54 câu hỏi (từ câu hỏi 147 đến câu hỏi 200)

Phần đáp án thi thử TOEIC

Sau phần bài thi thử TOEIC sẽ là phần đáp án cho phần bài thi để các bạn có thể so đáp án của mình đã chọn để xem kết quả thi thử của bạn. Để đảm bảo luyện thi TOEIC online tốt nhất, yêu cầu học viên không xem trước đáp án.

Cách thi thử TOEIC online

Để tự làm bài thi thử online các các bạn vui lòng chuẩn bị giấy, bút và đồng hồ. Phần thi nghe 45 phút và phần thi đọc là 75 phút, các bạn nên đảm bảo các bạn thực hiện phần thi đúng với thời gian để luyện tập cho thật tốt.

Để trả lời các câu hỏi, các bạn có thể ghi số câu hỏi và đáp án ra giấy để sau đó các bạn có thể so sánh với phần kết quả bên dưới mỗi bài thi.