Cấu trúc và cách dùng của các dạng câu so sánh trong tiếng Anh

Câu so sánh là một trong loại câu được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh. Không chỉ trong…