Tại sao tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

Cho dù bạn có đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, bạn cũng có thể tìm thấy một ai…