22 ngày học phát âm tiếng Anh cùng Elight – Ngày 2: Phát âm cặp âm /ʊ/ và /u:/

Cùng Elight học cách phát âm chuẩn cặp âm /u:/ và /ʊ/ nhé! – Đảm bảo sau khi học xong…