22 ngày học phát âm tiếng Anh cùng Elight – Ngày 11: Phát âm cặp âm /p/ và /b/

Cùng Elight học cách phát âm chuẩn cặp âm /p/ và /b/ nhé! – Đảm bảo sau khi học xong…