Phân biệt Abide by, Comply with, Adhere to, Conform to, Follow và Obey

Các bạn đọc của elight có biết, để thể hiện ý nghĩa làm theo, tuân theo chúng ta có follow,…