2 MẪU CÂU CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG VIẾT

  Trong cuốn “Rhetorical Grammar – Ngữ pháp thông dụng”, tác giả Martha Kolln đề cập đến 7 mẫu câu…