Top các từ đồng âm phổ biến trong tiếng anh (Homophones)

Kỹ năng nghe là kỹ năng quan trọng bậc nhất trong việc học ngôn ngữ. Nếu bạn không thể nghe…