Những từ siêu ngầu để nói ‘Dũng Cảm’ trong tiếng Anh

Bạn là một người dũng cảm, không chỉ thể hiện trong việc dám tham gia những trò chơi mạo hiểm…