Các cụm động từ đi với Look trong tiếng Anh mà bạn nên biết

“Look” là một động từ rất phổ biến trong tiếng Anh và có lẽ bạn đã biết từ này rồi…