Phân biệt “compliment” và “complement”

“Compliment” và “Complement” hai từ này được phát âm giống nhau nhưng cách viết khác nhau và có ý nghĩa…