Tổng hợp các collocations đi với động từ TOBE trong tiếng Anh

Collocation/Collocations trong tiếng Anh là cách kết hợp các từ với nhau thành các cụm từ theo thói quen của…