Phân biệt Worker và Employee, staff, labourer, clerk, personnel

  Đều mang nét nghĩa chỉ những người làm việc, staff, labourer, clerk, personnel, worker và employee có cách sử…