Chứng minh nhân dân tiếng Anh có ý nghĩa như thế nào

Chứng minh nhân dân (chứng minh thư) hiện nay còn được gọi là thẻ căn cước. Đây là một trong…