Nằm lòng những câu chúc ngon miệng bằng tiếng Anh

Nếu người Việt Nam thường có văn hóa mời trước khi ăn thì người nước ngoài lại dùng những câu…