Phân biệt từ đồng nghĩa Selection, Choice, Alternative, Option

  Phải lựa chọn giữa selection, choice, alternative, option trong bài viết? Đâu là lựa chọn phù hợp nhất. Làm…