Phân biệt cấu trúc “One” và “Once”

Cấu trúc “One” và “Once” trong tiếng Anh được sử dụng khá thường xuyên khi chúng ta giao tiếp hàng …