Phân biệt và hướng dẫn cách dùng cấu trúc Any More và cấu trúc Any Longer

Khi học tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã bắt gặp  nhiều câu  hoặc mệnh đề sử dụng cấu trúc any…