Cà khịa trong tiếng Anh cực hài hước và cực gắt!

Cà khịa trong tiếng Anh có nghĩa là “throw shade”, nó là những câu nói hài hước, gây cười có…