Cà khịa người yêu cũ trong tiếng Anh cũ cực gắt! Đọc vừa ngấm vừa buồn cười!

Trong tiếng Anh có từ “savage” – có nghĩa là “gắt, dữ tợn, dã man” và đây là những “savage lines”…