Những câu nói Chia Tay, Thất Tình bằng tiếng Anh // Break-up Quote

Tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, lúc nào cũng rực rỡ và nồng nhiệt…