Tên tiếng Anh cho cung Bảo Bình làm nên tính cách

Bảo Bình tên tiếng Anh là Aquarius, trong 12 cung hoàng đạo thì những người thuộc cung Bảo Bình là…