Hướng dẫn sử dụng bảng phiên âm tiếng Anh (IPA)

“International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn…