Những phrasal verb để mô tả mối quan hệ tình bạn

  Tình bạn là thứ mà chúng ta không thể không có trong cuộc sống này. Sẽ thật tuyệt vời…